Tekoälyrekisteri

helsinkiHeroImg

Mikä on
tekoälyrekisteri?

Tekoälyrekisteri on ikkuna Helsingin kaupungin käytössä oleviin tekoälyjärjestelmiin. Rekisterin kautta pääset tutustumaan kaupungin tekoälyjärjestelmien yleisiin kuvauksiin, tai tutkimaan oman mielenkiintosi mukaan niiden tarkempia tietoja. Voit myös antaa palautetta, ja osallistua siten rakentamaan Helsinkiin ihmiskeskeistä tekoälyä.

Helsingin kaupungin tekoälyjärjestelmät

Tutustu käyttötapauksiin, joissa hyödynnämme tekoälyä tällä hetkellä osana kaupungin palveluita.Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sotebotti Hester

Sotebotti Hester on sosiaali- terveys ja pelastustoimen yhteinen chatbot. Hester sisältää useita erilaisia osaamistietokantoja, jotka on yhdistetty yhteen ja samaan bottiin.  Samaa vastausta voidaan hyödyntää monissa eri keskusteluissa ja näin vältetään esimerkiksi neuvolan ja terveysaseman päällekkäiset vastaukset samaan kysymykseen. Asiakkaalla on mahdollisuus siirtyä Hesteristä valitsemaansa sotepen chattiin. 

Sisällön kuvaus:  

Terveyspalvelut: sairaudet kaiken ikäisiltä sekä terveyden edistämiseen liittyvät kysymykset, suunterveydenhuollon, fysioterapian, toimintaterapian, mielenterveyden asiat. Neuvontaa asioinnista terveysasemalla ja ajanvarauksesta. Chatissa voidaan myös kirjoittaa joitakin sairauslomatodistuksia, laboratoriolähetteitä ja palveluseteleitä. 

Neuvolapalvelut: vanhemmuuteen, raskauteen ja lapsen hoitoon liittyvät kysymykset. Neuvolan chatissa voi tehdä myös täysi-ikäisen ajanvarauksia, lapsen puolesta asiointi ei ole mahdollista. 

Senioripalvelut: neuvontaa ja tietoa eniten kysytyistä sosiaali- ja terveyspalveluista, vinkkejä aktiiviseen arkeen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, asumiseen ja liikkumiseen. Lisäksi botti vastaa apuvälinepalveluiden yleisimpiin kysymyksiin. 

Aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten sosiaalipalvelut sekä nuorten asiat: neuvontaa ja tietoa erilaisissa elämäntilanteissa. Tukea arjessa pärjäämiseen, kuten toimeentuloon, asumiseen, ihmissuhteisiin, työntekoon, opiskeluun ja mielenterveyteen ja opiskelijoiden terveyteen liittyvissä asioissa. 

Chatbotin sisällöntuotannosta vastaavat neuvolan, suun terveydenhuollon, psykiatria- ja päihdepalveluiden, Seniori-infon, terveyspalveluiden sekä nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön nimetyt ammattilaiset.  

Palvelu toimii sääntöpohjaisesti palvelujen asiantuntijoiden määrittelemien kysymys-vastausparien sekä keskusteludialogien pohjalta. 

Palvelu mahdollistaa myös nopean reagoinnin, proaktiivisen tiedottamisen ja toiminnan kehittämisen asiakkaita huolestuttaviin ajankohtaisiin kysymyksiin keskusteluanalytiikan pohjalta. Palvelu mahdollistaa automaattisen ennakkotietojen keräämisen, mikä nopeuttaa asiakaspalvelutilannetta.

Lue lisää
Kulttuuri ja vapaa-aika

Kirjaston älykäs…

IMMS (Intelligent Material Management System) on koko kirjaston kokoelmaa koskeva älykäs aineiston hallintajärjestelmä. Kaupunginkirjaston kokoelma sisältää noin 1,8 miljoonaa nidettä. Älykäs aineiston hallintajärjestelmä hankittiin kaupunginkirjaston siirtyessä kirjastokohtaisista omista kokoelmista yhteen yhteiseen kokoelmaan. Muutoksen myötä aineiston haluttiin liikkuvan vapaasti kirjastojen välillä. Järjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa 2019, minkä jälkeen se on ollut käytössä, mutta edelleen käyttöönottovaiheessa. Järjestelmä on mahdollistanut pääsyn tilanteeseen, jossa pääosa kokoelmasta kelluu, eli liikkuu vapaasti kirjastojen välillä.

Kelluvan aineiston myötä asiakkaat pääsevät vaikuttamaan kunkin kirjaston tarjontaan omalla toiminnallaan. Palautukset muokkaavat kirjastojen tarjontaa. Järjestelmän määrityksiä voidaan muokata raporttien ja havaintojen perusteella. Uutuusaineiston tasajaolla pyritään siihen, ettei mikään kirjasto ole kokonsa puolesta eriarvoisessa asemassa ja näin myös eri kirjastojen asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa.

Palvelun avulla pystytään seuramaan ja jäljittämään niteiden liikkumista. Aineisto voidaan paikantaa reaaliajassa aineistoon tarroitettujen RFID-tunnisteiden avulla. Helsingin kaupunginkirjaston lainattava materiaali tarroitettiin ennen järjestelmän käyttöönottoa. RFID-tunnisteita käytetään myös kuljetusyksiköissä, automaattien lajittelupisteissä sekä erikoishyllyjen tunnistuksessa.

Kirjastojärjestelmää ei ole tarkoitettu aineiston logistiseen seurantaan, siksi tämä uusi järjestelmä täydentää tehokkaasti niteiden liikkumisesta saatavaa dataa. Kirjaston asiantuntijat voivat ohjata aineiston kulkua kirjastojen välillä järjestelmässä olevilla parametreilla ja säännöillä. Näillä voidaan ohjata esimerkiksi kirjastojen hyllyjen täyttöastetta niin, että aineistoa voidaan entistä paremmin esitellä asiakkaille. Älykkään aineistonhallintajärjestelmän käyttöönoton aikana luotu aineistohotelli tasapainottaa esimerkiksi kausivaihteluiden ja kirjastojen remonttien aikaisia hyllyjen ylitäyttöjä. Aineistohotelliin ei asiakkailla ole fyysistä pääsyä, mutta aineisto on varattavissa. Aineistohotelli sijaitsee Pasilan kirjastorakennuksessa, lähellä kaupunginkirjaston yhteistä keskuslajittelijaa.

Järjestelmän käyttöönotto on vähentänyt henkilökunnan käsilogistiikkaa. Aineistoa voidaan käsitellä esimerkiksi varausten liikuttamisessa laatikoittain, kun tämä on aikaisemmin jouduttu tekemään nide kerrallaan. Varausten käsittelyn tehostaminen on tarpeen varausten määrän noustua jyrkästi viime vuosina. Käsittelyn tehostamisella mahdollistetaan myös henkilökunnan työajan vapautumista logistiikasta muuhun kirjastotyöhön.

Palveluun liittyy kirjastohenkilökunnan käytössä oleva mobiilisovellus. Mobiilisovelluksen avulla aineistoa voidaan siirtää keskuslajittelijalle tai kirjaston hyllyihin, joko laatikko kerrallaan tai tarpeen vaatiessa nide kerrallaan. Sen avulla voi henkilökunta myös nähdä nide-, hylly- tai kuljetusyksikkökohtaisia tietoja (ajankohtaiset tiedot sekä edelliset liikkeet). Järjestelmän on rakentanut tanskalainen Lyngsoe Systems yhteistyössä tanskalaisten yleisten kirjastojen kanssa. Järjestelmässä käsitellään vain aineistotietoja, eikä lainkaan asiakkaita koskevia henkilötietoja.

Lue lisää