AI-registret

helsinkiHeroImage

Vad är AI-registret?

AI-registret ger insyn i de system som använder artificiell intelligens som används inom Helsingfors stad. Via registret kan du läsa allmänna beskrivningar av Helsingfors stads system som använder artificiell intelligens, eller enligt eget intresse läsa närmare information om dem. Via AI-registret kan du också ge respons och på så sätt delta i att bygga upp en interaktiv och människoorienterad artificiell intelligens för Helsingfors.

Helsingfors stad artificiella intelligenssystem

Bekanta dig med användningsfall där vi för tillfället använder artificiell intelligens som en del av stadens tjänster.