Läs mer om AI-registret

Vad är AI-registret? Vilken information finns på den här sidan?

AI-registret ger insyn i de system som använder artificiell intelligens som används inom Helsingfors stad. Via registret kan du läsa allmänna beskrivningar av Helsingfors stads system som använder artificiell intelligens, eller enligt eget intresse läsa närmare information om dem. Via AI-registret kan du också ge respons och på så sätt delta i att bygga upp en interaktiv och människoorienterad artificiell intelligens för Helsingfors.

Om du vill bekanta dig mer med artificiella intelligens registret kan du ladda ner den engelska rapporten ’Public AI Registers’ här.
Hur påverkar artificiell intelligens mig och mitt dagliga liv?

Artificiell intelligens har blivit en integrerad del av vår vardag. Helsingfors mål är att förbättra stadens tjänsters tillgänglighet och kundupplevelsen, och artificiell kan vara till hjälp i detta. Exempelvis stadens försök med chattbotar är ett steg mot att göra tjänsterna tillgängliga var och när som helst. Inom stadens olika sektorer pågår många olika försök med artificiell intelligens.

Vad betyder artificiell intelligens? Vad används artificiell intelligens till?

Med artificiell intelligens avses system som utan handledning observerar miljön och behandlar information för att uppnå de mål som ställts upp för dem. Artificiell intelligens kan exempelvis föreslå lämpliga böcker för bibliotekskunder eller ge anvisningar till rådgivningsklienter, På så sätt strävar man exempelvis efter att det ska gå snabbt och enkelt att hitta information, identifiera föremål eller människor, hitta lämpliga rekommendationer eller styra trafiken mer effektivt. Det behövs en människa för att lära upp och övervaka maskinen, och en människa ansvarar alltid för vad maskinen gör.
Vilka ansvarsprinciper tillämpas i användningen av artificiell intelligens?

Inom de offentliga tjänsterna ska teknologi och artificiell intelligens fundera enligt samma principer för ansvar, öppenhet och säkerhet som stadens övriga verksamhet. Genom sina tjänster har staden mycket information om sina invånare, men data om stadsborna och artificiell intelligens används endast med invånarens tillstånd. Målet är att var och en ska ha tillgång till begriplig och aktuell information om hur algoritmerna påverkar det egna livet. Därför har vi utvecklat Helsingfors AI-register.