Delta i undersökning

Vill du ge respons på AI-registret? Delta genom att svara på vår undersökning.

Helsingfors AI-register pilottestas under hösten. Om du vill ge respons eller berätta om dina idéer för vidareutveckling av registret kan du delta i vår undersökning via länken.

Gå till undersökningen