Swedish Privacy Policy

Dataskydd och användning av webbkakor

Dataskydd och Helsingfors stads tjänster

Denna webbplats iakttar Helsingfors stads dataskyddspraxis. Du kan bekanta dig med hur staden hanterar dataskydd på adressen https://www.hel.fi/helsinki/sv/stad-och-forvaltning/information/dataskydd.

Webbkakor

En webbkaka (cookie) är en liten textfil som är osynlig för användaren, som webbläsaren lagrar på användarens dator eller mobilenhet i samband med ett besök på en webbplats. Nästan alla webbplatser tillämpar webbkakor. Med hjälp av webbkakan kan webbplatsen bl.a. skapa individualiserade användarupplevelser, räkna antalet besök på sidan och identifiera användarens enhet i framtiden, komma ihåg användarens språkinställningar och komma ihåg om användaren till exempel har loggat in på tjänsten så att man inte tvingas logga in på nytt varje gång.

Webbkakor kategoriseras enligt deras användningsändamål som nödvändiga och icke-nödvändiga webbkakor. Nödvändiga webbkakor behövs för att webbplatsen överhuvudtaget ska fungera. Icke-nödvändiga webbkakor används för att samla in information om vad användaren gör på webbplatsen, och de används bl.a. för analys, statistikföring, uppföljning och marknadsföring.

Denna webbplats använder enbart nödvändiga webbkakor

Nödvändiga webbkakor som används på webbplatsen

På denna webbplats utnyttjas följande webbkakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera:

Polylang: Webbkakan används för att språkinställningarna på webbplatsen ska fungera och för att se till att användarens valda språk fungerar medan användaren besöker sidan. Webbkakan är enbart aktiv under ett dygn.

Utnyttjandet av tredje parters tjänster som en del av webbplatsen

Enkäten under fliken ”Osallistu kyselyyn” har verkställts med hjälp av en tredje parts (Typeform) enkättjänst. Om användaren deltar i enkäten skickas hen till en utomstående webbplats, vars registerförare är Typeform. Användarvillkoren och användning av webbkakor har beskrivits på adressen https://admin.typeform.com/to/dwk6gt (på engelska).

Blockera webbkakor

Ifall du inte vill tillåta att webbkakor används kan du blockera dem i din webbläsares inställningar. Ifall du förhindrar användningen av webbkakor kan du inte nödvändigtvis använda dig av alla funktioner på webbplatsen som utnyttjar webbkakor för att förbättra användarupplevelsen.

Respons och kontaktuppgifter

För webbplatsens dataskydd svarar:

Helsingfors stad, stadskansliet

Email: ai@hel.fi