Parkeringsroboten

AI-systemen > Parkeringsroboten
Boende och miljö

Översikt

Parkeringsroboten

Parkeringsroboten

Nyckelord

Chattbot Parkering NLP

Parkeringsroboten är en kundservicekanal för stadens parkering, som automatiskt besvarar invånares och besökares frågor om parkering dygnet runt. Tjänsten är tillgänglig på stadens webbplats om parkering. Chatboten kan ge information och råd om exempelvis parkeringstecken för invånare, priser för parkering eller avgifter för felparkering.

Med tjänsten vill man förbättra tillgången till rådgivning kring parkering och kundupplevelsen, samt göra självbetjäningen mer interaktiv. Med tjänstens hjälp kan enskilda kunder hitta relevant information snabbare än om de skulle leta efter den på en webbplats. Genom tjänsten vill man också undersöka de möjligheter som ny teknologi för med sig gällande parkeringstjänster.

Tjänsten använder analys av naturligt språk för att identifiera ämnen som intresserar kunden utifrån de söktermer eller meningar som kunden skriver in. Tjänsten svarar utifrån de samtalsvägar som den lärt sig och bakgrundsmaterial i form av öppna data om kundens intressen och position i enlighet med kundens samtycke.


Länk till tjänsten

Kontaktuppgifter


  • Avdelning

  • Parkeringsövervakning och parkeringstjänster
  • Kontakta teamet för förfrågningar

  • Tarja Posti
  • Externa leverantörer

  • IBM
  • Kontakt e-post

  • kaupunkiymparisto@hel.fi
  • Kontakt telefon

  • 09 310 22111


Närmare uppgifter om systemet

Här kan du bekanta dig med informationen som används av systemet, driftlogiken och dess styrning inom de områden som intresserar dig.


DatauppsättningarVisa mer Visa mindre

Centrala informationskällor som använts i utvecklingen och användningen av systemet, deras innehåll och hur de utnyttjas. Olika informationskällor separeras med mellanrubriker.

Utbildningsmaterial för konstgjord intelligens

Utbildningsmaterial för konstgjord intelligens

 

Utbildningsmaterial för konstgjord intelligens innehåller exempelfrågor från serviceområdet för tjänsten. Frågorna har samlats in under utvecklingsprojektet från City of Helsingfors tjänstexperter och baserat på diskussions tofflor beskriver de de frågor som stadsbor ställer i kundtjänstsituationer. Materialet ägs av staden Helsingfors, men det har inte fått licens. Materialet inkluderar inte personuppgifter.

Utbildningsmaterialet matas in i (uppladdning) systemet för konstgjord intelligens som bygger modellen baserat på träningsmaterialet. Några av exempelfrågorna används också för att testa modellen.

Samtalshistorik

Fråga-till-svarblock under tjänsten

 

Systemet lagrar de frågor som ställts under tjänsten och de svar som givits i en loggfil. Den sparade loggen analyseras regelbundet i tjänstens utvecklingsteam och där framgår hur tjänsten har svarat på kundernas frågor.

Med analysen som grund hittas de innehållsområden där utbildningsmaterialet och de svar som tjänsten ger bör utvecklas. Efter analysen preciseras utbildningsmaterialet och exempelfrågor kan läggas till eller nya dialoger byggas för att förbättra användarnas upplevelse av tjänsten. Med kundresponsen som grund kan också svaren preciseras och mer information läggas till dem.

Loggen över frågor och svar tas bort ur systemet 6månader efter att analysen och ändringarna har gjorts, men rapporter i anslutning till driften, såsom användarantal, svarsprocent och andra nyckeltal sparas för uppföljning av utvecklingen på lång sikt.

Loggen över frågor och svar ägs av Helsingfors stad, men den är inte licensierad.

Kartta.hel.fi Länk till datauppsättning

Kartta.hel.fi är Helsingfors stads öppna platsdatatjänst. I tjänsten publiceras datamaterial från både stadens olika sektorer och utomstående aktörer. Chatboten för parkering använder i samtalsvägarna beroende på ämnet adressinformation från tjänsten kartta.hel.fi, koordinatpunkter från adressförteckningar, uppgifter om parkeringsautomater, gränser mellan avgiftszoner och gränserna för områden för boendeparkering.

DatabehandlingVisa mer Visa mindre

Den operativa logiken för den automatiska databehandlingen och resonemang som utförs av systemet och de modeller som används.

Modellens arkitektur

Modellens arkitektur

 

Chattbott-tjänsten grundar sig på programvaruprodukten IBM Watson Assistant, som tillhandahålls som SaaS-tjänst via IBM-molnet från Frankfurts datacentral inom EU-området. Tjänsten utnyttjar artificiell intelligens och modeller för maskininlärning för att förstå frågor som ställs på naturligt språk.

Kunden ställer frågorna via ett digitalt användargränssnitt som fungerar i olika slags terminalutrustningar. Om AI inte kan besvara frågorna, eller annars om så önskas, kan kunden kontakta kundtjänstpersonal. I det fallet kopplar tjänsten kunden till en tjänsteexpert som kan fortsätta diskussionen. Kunden kan också lämna respons om tjänsten. Responsen används för vidareutveckling av tjänsten.

Beskrivning av systemarkitektur

Chatbot-toteutuksen-looginen-arkkitehtuuri (1).png

Icke-diskrimineringVisa mer Visa mindre

Främjande och förverkligande av jämlikhet i användningen av tjänsten.

Tjänsten finns för närvarande tillgänglig endast på finska, svenska och engelska. Tjänsten kan inte automatiskt korrigera skrivfel orsakade av dåliga språkkunskaper, vilket kan begränsa ärendehanteringen för personer med annat modersmål. Tjänsten finns ännu inte tillgänglig på andra språk.

 

Mänsklig tillsynVisa mer Visa mindre

Mänsklig övervakning under användningen av tjänsten.

Tjänsten identifierar och sammanställer automatiskt ämnen som den inte kan besvara och dessa skickas till experterna för att vidareutveckla tjänstens diskussionsvägar.

Övervakning görs genom att granska feedback- och diskussionsloggarna som samlats in om tjänsten och analysera den statistik som samlats på användningen av tjänsten. Baserat på dessa identifierar experter ämnen av intresse för kunderna samt behovet av att ändra definierade fråge-svar-vägar. Expertens uppgift är att skapa nya diskussionsvägar utifrån analysen och att förbättra hittabarheten för rekommendationer, till exempel med hjälp av nya nyckelord.

RiskhanteringVisa mer Visa mindre

Risker som anknyter till systemet och användningen av det samt hanteringen av dessa.

En identifierad risk är att chattboten kan ge användaren fel anvisningar. Felaktiga råd kan leda till avgifter för felparkering och på så sätt orsaka ekonomisk skada för kunden. För att kontrollera risken följer anställda inom staden upp samtalsvägarna och att de informationskällor som anknyter till dem är aktuella. Kunden har också möjlighet att överklaga avgifter för felparkering som beror på felaktig information via stadens e-tjänst eller genom att lämna in sitt besvär till stadsmiljösektorns kundtjänst per post, per e-post eller personligen.

Tjänstens datasäkerhetsrisker anknyter till eventuella överbelastningsattacker, och risken kontrolleras genom lämpligt dataskydd från leverantörens sida.

Var denna information till nytta för dig?