Kesäsetelibotti

Tekoälyjärjestelmät > Kesäsetelibotti
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Yleiskatsaus

Kesäsetelibotti

Kesäsetelibotti

Avainsanat

Kesäseteli Chatbot Neuvonta

Kesäsetelibotti on Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöönottama chatbot, joka neuvoo ja opastaa kesäsetelin hakemiseen ja hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu parantaa asiakkaiden yhteydenottomahdollisuuksia, myös asiakaspalveluaikojen ulkopuolelle. Chatbot vastaa kysymyksiin ympäri vuorokauden ja tarjoaa aukioloaikojen puitteissa mahdollisuuden siirtyä livechattiin jatkamaan keskustelua asiakasneuvojan kanssa.

Uusi sähköinen yhteydenottokanava mahdollistaa asiakkaiden itsepalvelun ja antaa ajantasaista tietoa kesäsetelin hausta ja käytöstä sekä opastaa nuoria ja työnantajia työhön ja työn hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Palvelulla parannetaan asiakaspalvelun saavutettavuutta, asiointikokemusta ja lisätään itsepalvelun vuorovaikutteisuutta sekä nopeutetaan asiakaskohtaisesti relevantin tiedon löytämistä verrattuna tiedon etsimiseen verkkosivuilta.

Bottia koulutetaan asiakaspalvelussa kerätyn datan perusteella vastaamaan yleisimpiin kesäsetelin hakuun ja käyttöön liittyviin kysymyksiin.
Yhteystiedot


  • Osasto

  • Nuorisopalvelut
  • Ulkoiset toimittajat

  • IBM
  • Yhteydenottosähköposti

  • Sonja.witting@hel.fi
  • Yhteydenottopuhelinnumero

  • +358403347204


Järjestelmän tarkemmat tiedot

Täällä voit tutustua järjestelmän käyttämään tietoon, toimintalogiikkaan ja sen hallintaan sinua kiinnostavilta osin.


TietolähteetNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmän kehityksessä ja käytössä hyödynnetyt keskeiset tietolähteet, niiden sisältö ja hyödyntämistavat. Eri tietolähteet on eroteltu väliotsikoilla.

Tekoälyn koulutusmateriaali

Tekoälyn koulutusmateriaali pitää sisällään esimerkkikysymyksiä palvelun sisältöalueelta. Kysymykset on kerätty kehitysprojektin aikana Helsingin kaupungin palveluasiantuntijoilta ja ne kuvaavat niitä kysymyksiä, joita kaupunkilaiset esittävät asiakaspalvelutilanteissa. Materiaalin omistaa Helsingin kaupunki, mutta sitä ei ole lisensioitu. Materiaali ei pidä sisällään henkilötietoja.

Koulutusmateriaali syötetään (upload) järjestelmässä tekoälylle, joka rakentaa mallin koulutusmateriaalin perusteella. Osaa esimerkkikysymyksistä käytetään myös mallin testaamiseen.

Palvelun käytön aikainen kysymys-vastausloki

Järjestelmä tallentaa palvelun aikana esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset lokitiedostoon. Tallennettua lokia analysoidaan säännöllisesti palvelun kehitystiimissä ja siitä selviää miten palvelu on vastannut asiakkaiden kysymyksiin. Analysoinnin perusteella löydetään ne sisältöalueet, joilla koulutusmateriaalia ja palvelun antamia vastauksia on syytä kehittää. Analyysin jälkeen koulutusmateriaalia tarkennetaan ja siihen voidaan lisätä esimerkkikysymyksiä tai rakentaa esimerkiksi uusia keskusteludialogeja palvelun käyttökokemuksen parantamiseksi. Asiakaspalautteen perusteella voidaan myös tarkentaa vastauksia ja lisätä niihin informaatiota.

Kysymys-vastausloki poistuu järjestelmästä analysoinnin ja tehtyjen muutosten jälkeen kuuden kuukauden kuluttua, mutta käyttöön liittyvä raportointi, kuten käyttömäärät, vastausprosentit ja muut tunnusluvut säilytetään pitkäaikaisen kehityksen seurantaa varten.

Kysymys-vastauslokin omistaa Helsingin kaupunki, mutta sitä ei ole lisensoitu.

ToimintalogiikkaNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmän suorittaman automaattisen tietojen käsittelyn ja päättelyn toimintalogiikka ja hyödynnetyt mallit.

Järjestelmän arkkitehtuuri

YhdenvertaisuusNäytä lisää Näytä vähemmän

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja toteutuminen palvelun käytössä.

ValvontaNäytä lisää Näytä vähemmän

Ihmisen suorittama valvonta palvelun käytön aikana.

RiskienhallintaNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmään ja sen käyttöön liittyvät riskit ja niiden hallintatavat.

Oliko tämä tieto hyödyllistä?