Oodin sisaltosuosittelija obotti

Tekoälyjärjestelmät > Oodin sisältösuosittelija Obotti
Kulttuuri ja vapaa-aika

Yleiskatsaus

Oodin sisältösuosittelija Obotti

Oodin

Avainsanat

chatbot sisältösuosittelu

Obotti on keskustakirjasto Oodin kirjasuosittelija-chatbot. Palvelu suosittelee kirjoja Oodissa paikalla olevasta Helsingin kaupunginkirjaston kokoelmasta asiakkaan kiinnostuksen ja tämän antaman palautteen mukaisesti. Palvelu on suunnattu kaikille keskustakirjasto Oodin asiakkaille, ja se on ladattavissa mobiilisovelluksena Android- ja IoS-laitteille.

Palvelu pyrkii suosittelemaan asiakkaalle kontekstuaaliseen analyysiin pohjautuen kirjoja, joita asiakas ei muuten löytäisi. Palvelulla halutaan esitellä saatavilla olevaa aineistoa asiakkaita kiinnostavasti, ja helpottaa kiinnostavan ja uuden aineiston löytymistä. Suositellut materiaalit ovat suositteluhetkellä lainattavissa keskustakirjasto Oodin valikoimissa.

Palvelu on jaoteltu teemoittain kuuteen chatbottiin, jotka suosittelevat sisältöä kukin teemansa mukaisesti. Palvelulta voi pyytää suosituksia hyödyntäen valmiita vastausvaihtoehtoja, tai vapailla hakutermeillä tekstin tai puheen muodossa. Palvelu hyödyntää kontekstuaalista luonnollisen kielen analysointia asiakkaan kiinnostuksenkohteiden määrittämiseksi, sekä niitä vastaavien kirjasuositusten tuottamiseksi.


Siirry kuvattuun palveluun

Yhteystiedot


  • Osasto

  • Helsingin keskustakirjasto Oodi
  • Yhteydenottotiimi tiedusteluja varten

  • Suvi Bergman
  • Ulkoiset toimittajat

  • HeadAI Oy
  • Yhteydenottosähköposti

  • suvi.bergman@hel.fi
  • YhteydenottopuhelinnumeroJärjestelmän tarkemmat tiedot

Täällä voit tutustua järjestelmän käyttämään tietoon, toimintalogiikkaan ja sen hallintaan sinua kiinnostavilta osin.


TietolähteetNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmän kehityksessä ja käytössä hyödynnetyt keskeiset tietolähteet, niiden sisältö ja hyödyntämistavat. Eri tietolähteet on eroteltu väliotsikoilla.

Sierra ILS

Sierra on Helsingin kaupunginkirjaston käytössä oleva kirjastojärjestelmä (Innovative Interfaces Inc.). Sierrassa hallinnoidaan kirjaston toimintaan liittyviä tietoja, mm. asiakastiedot, hankinnat, aineiston saatavuus ja luokitukset. Palvelu tarkistaa Sierrasta kiinnostavaksi tunnistetun kirjan saatavuustiedot, ja tarjoaa tähän tietoon perustuen asiakkaalle Oodissa paikalla olevia kirjoja.

Finna Siirry tietolähteeseen

Finna on avoin palvelu, joka tuo Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot kaikkien saataville. Finna-palvelun avoin rajapinta api.finna.fi tarjoaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden tuottamaa kuvailutietoa vapaasti hyödynnettäväksi. Palvelusta hyödynnetään kirjastojen valikoimien kuvailutietoja, joka sisältää kirjojen otsikkotiedot, tekijätiedot, synopsiksen sekä abstraktin. Tietoja hyödynnetään asiakkaan tekemien hakujen ja mieltymyksiä vastaavien suositusten tuottamisessa.

Keskustelupolut ja teemakohtaiset avainsanat

Kirjaston asiantuntijoiden määrittämät keskustelupolut sekä teeman sisältöä määrittävät avainsanajoukot (top-of-mind). Keskustelupolkuja ja avainsanoja määritellään kirjaston työntekijöiden toimesta toimittajan tarjoamaa käyttöliittymää hyödyntäen.

Linked Events Siirry tietolähteeseen

Linked Events on Helsingin kaupungin tapahtumarajapinta. Rajapintaan syötetyt tapahtumat siirtyvät automaattisesti kaupungin tapahtumakalenteriin, palvelukartalle ja myös muihin kuin kaupungin ylläpitämiin kalenterisovelluksiin. Palvelu hyödyntää Linked Events -tapahtumadataa perustuen keskustakirjasto Oodin läheisyyteen rajattuun geolokaatioon.

Kielimalli

Palvelun käyttämä kielimalli on HeadAI Oy:n yli 10 vuoden tieteellisen tutkimuksen tulos ja otettu asteittain käyttöön alkaen vuodesta 2009. Kielimalli on tuotettu käyttämällä HeadAI:n omistamia algoritmejä ja lukemalla sadoista eri avoimista tietolähteista kunkin kielen artikkeleita opetuksen pohjaksi. Kielimalliin ja sen tietämysrakenteeseen on kohdistettu pitkäkestoisia laajennus-, kutistus-, teemoitus-, synonyymi- sekä häiriönpoisto-operaatioita, jotta on saavutettu laadullisesti riittävä taso analytiikan suorittamiseen. Palvelu käyttää HeadAI:n kielimallia yhdessä asiakkaan datan kanssa luodakseen kontekstuaalisesti painoarvoitetut suositukset.

ToimintalogiikkaNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmän suorittaman automaattisen tietojen käsittelyn ja päättelyn toimintalogiikka ja hyödynnetyt mallit.

Järjestelmän arkkitehtuuri

Palvelun toimintalogiikka on kuvattu yksityiskohtaisesti oheisessa malliarkkitehtuuriprosessikuvassa. Palvelun tuottamat suositukset luodaan käyttämällä Head.ai:n kognitiivista tekoälyä, semanttista neuroverkkoa, joka koostuu viidestä komponentista: kognitiivinen ydin, analysointi, muokkaus, visualisoinnit ja API:t. Head.ai käyttää JSON/XML-muotoisia syötteitä tietojen tallentamiseen, jota edelleen analysoidaan, muokataan, ja lopulta visualisoidaan ja palautetaan JSON-muotoisina. Head.ai:n teknologia ei tyypillisesti tarvitse koulutusta, koska sen hyödyntämä tietopohja perustuu itseorganisoituvien neuroverkkojen luomaan kielimalliin, jolla on jo vuosien ohjaamaton koulutus. Tulokset luodaan laskennallisilla malleilla pääkielen mallin sekä asiakaskohtaisen kielimallin välillä. Neuroverkkojen immateriaalioikeudet omistaa Head.ai.

Järjestelmäarkkitehtuurin kuvaus

oodin-sisaltosuosittelija-obotti.png

YhdenvertaisuusNäytä lisää Näytä vähemmän

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja toteutuminen palvelun käytössä.

Palvelun on saatavilla suomen, ruotsin, ja englannin kielellä. Palvelu mahdollistaa käyttäjän kiinnostuksen ilmaisun valikkopohjaisesti, vapaana tekstihakuna, sekä puheentunnistusta hyödyntäen. Palvelun kehittämisessä on tunnistettu saavutettavuusasetuksen vaatimukset ja todettu jatkokehityksen kohteiksi.

Palvelun lapsikäyttäjät on huomioitu tarjoamalla palveluasetuksissa valinta, jolla palvelu suosittelee vain lasten tai nuorten aineistoa. Alaikäiset käyttäjät voivat kuitenkin näin halutessaan käyttää myös koko aineiston kattavaa suosittelua. Aineiston lainaamisessa noudatetaan kirjaston aineistojen ikärajoja.

ValvontaNäytä lisää Näytä vähemmän

Ihmisen suorittama valvonta palvelun käytön aikana.

Palvelun toiminnallisuuksia ja suosittelulogiikkaa valvotaan ja kehitetään edelleen kirjaston nimettyjen asiantuntijoiden toimesta. Toimittaja vastaa palvelun teknisestä ylläpidosta ja tuesta, sekä hyödynnettävien kielimallien jatkuvasta kehittämisestä.

RiskienhallintaNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmään ja sen käyttöön liittyvät riskit ja niiden hallintatavat.

Palvelun riskitaso on arvioitu matalaksi. Loppukäyttäjälle koituvat riskit liittyvät lähinnä suositusten laatuun ja näiden pohjalta koettuun asiakastyytyväisyyteen. Palvelun suositusten laatua mitataan jatkuvasti suositusten hyväksyntää mittaavilla metriikoilla.

Palvelu hyödyntää kirjaston valikoimissa olevien kirjojen sisältökuvauksia suodattamatta, eikä tee suositteluihin vaikuttavia arvopohjaisia arvioita eri kirjojen välillä. Suositukset toteutetaan täysin automaattisesti palvelulle opetettujen määritysten pohjalta, eikä suosituksissa hyödynnetä chatbot-session ulkopuolisia käyttäjän henkilökohtaisia tietoja.

Palvelua on mahdollista opettaa suuntaan, joka tuottaa loukkaavia suosituksia. Palvelun opettaminen tapahtuu asiantuntijan toimesta hyödyntäen tätä varten osoitettua käyttöliittymää. Palvelu opettamisessa asiantuntija määrittää kullekin palvelun teemakohtaiselle chatbotille avainsanojen avulla teemat, joita palvelu hyödyntää aihekohtaisten suositusten määrittämisessä. Asiantuntija voi näin ollen avainsanojen avulla opettaa bottia myös suuntaan, joka tuottaa loukkaavia suosituksia. Riskin hallitsemiseksi palvelu hyväksyy vain avainsanoja, jotka ovat tunnettuja ja jotka voidaan linkittää jo olemassa olevaan kielimalliin. Palvelun opettaminen toteutetaan kirjaston nimettyjen kirjastoasiantuntijoiden toimesta.

Palvelun toimittaja ei ole tietoinen muista palveluun liittyvistä riskeistä. Ympäristövaikutuksia pyritään hallitsemaan mittaamalla aktiivisesti järjestelmän laskennan nopeutta, suorituskykyä ja sen vaatimaa energiankulutusta, sekä optimoimalla järjestelmän toimintaa nämä huomioiden.

Oliko tämä tieto hyödyllistä?