M365 Copilot

Tekoälyjärjestelmät > M365 Copilot
Hallinto

Yleiskatsaus

M365 Copilot

M365

Avainsanat

sähköposti tukiäly assistentti outlook word powerpoint office M365 excel microsoft copilot generative ai generatiivinen tekoäly kielimallit chatbot

Tekoälyn käyttötarkoitus on hallinnon tietotyön tehostaminen.

M365 Copilot on toimistotyön tueksi suunniteltu generatiivinen tekoälyavustaja, jota käytetään kirjoittamalla käskyjä eli kehotteita luonnollisella kielellä. Tekoälyavustaja osaa auttaa työntekijää ennalta määrittelemättömissä tehtävissä, eli sellaisissa ongelmissa joita sille ei välttämättä ole ennalta opetettu. Tekoäly on integroitu M365 -toimistotyökaluihin (mm. sähköposti, kalenteri, keskusteluryhmät, tiedostot, esitykset ja organisaation sisäinen tietopankki), ja se osaa yhdistää tietoa näiden välillä. M365 Copilotin avulla voi tehdä tiivistelmiä viestiketjuista ja dokumenteista, hakea tietoa, luonnostella viestejä, dokumentteja ja esityksiä, kehittää työskentelytapojaan. 

M365 Copilotia voi esimerkiksi pyytää avustamaan sähköpostissa käytetyn kielen tyylin muokkaamisessa innostavammaksi, tai kokoamaan edellisen viikon projektin seurantapalaverista tehtävälistan itselle.

Työntekijä tarkistaa ja hyväksyy M365 Copilotin tuotokset aina ennen niiden hyödyntämistä. Tekoälyn taustalla olevaa kielimallia ei kouluteta Helsingin kaupungin datalla.
Yhteystiedot


  • Osasto

  • Hallinto-osasto
  • Yhteydenottotiimi tiedusteluja varten

  • ICT-koordinaatio
  • Ulkoiset toimittajat

  • Microsoft
  • Yhteydenottosähköposti

  • riitta.laanala@hel.fi


Järjestelmän tarkemmat tiedot

Täällä voit tutustua järjestelmän käyttämään tietoon, toimintalogiikkaan ja sen hallintaan sinua kiinnostavilta osin.


TietolähteetNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmän kehityksessä ja käytössä hyödynnetyt keskeiset tietolähteet, niiden sisältö ja hyödyntämistavat. Eri tietolähteet on eroteltu väliotsikoilla.

Helsingin M365-ympäristö Siirry tietolähteeseen

Microsoft 365 on palvelu, joka tarjoaa monia erilaisia työkaluja ja sovelluksia. Se on kaupunkiorganisaation yhteinen virtuaalinen työskentely-ympäristö, jossa on kaikki tarvittavat työkalut yhdessä paikassa. Palvelu toimii pilvessä, mikä tarkoittaa, että kaikki tiedot ja sovellukset ovat tallennettuina palvelutarjoajan datakeskuksissa, eikä niitä tarvitse tallentaa omalle tietokoneelle. Tämä mahdollistaa sen, että palvelua voi käyttää mistä tahansa, kunhan käyttäjällä on internet-yhteys. Microsoft 365 sisältää esimerkiksi sähköpostin, kalenterin, tekstinkäsittelysovelluksen sekä kaupungin intranetin, joiden avulla työntekijät hoitavat arkipäivän tehtäviä helposti ja kätevästi. 

Azure OpenAI Service Siirry tietolähteeseen

Azure OpenAI -palvelu on Microsoftin tarjoama pilvipalvelu, joka mahdollistaa tekoälyn hyödyntämisen monilla eri tavoilla. Se käyttää OpenAI:n kehittämiä tekoälymalleja, joiden avulla voidaan esimerkiksi luoda luonnollista kieltä, kääntää tekstiä eri kielille ja luoda kuvia. 

M365 Copilot Semantic Index

M365 Copilot Semantic Index on osa Microsoft Graph -palvelua, joka sisältää kaikki organisaation tiedot, kuten dokumentit, viestit ja keskustelut, jotka on luotu tai käytetty Microsoft 365 -sovelluksessa. Sen tärkein tehtävä on toimia hakemistona kaikille näille tiedoille. Microsoft on lisännyt uuden semanttisen hakemiston, joka auttaa parantamaan haun tuloksia. M365 Copilot käyttää Microsoft Graphin hakua ja semanttista indeksiä parantaakseen käyttäjän antamaa kehotetta ja tarkistaakseen tuloksen. Jokaisella M365 Copilot -tekoälyapurin käyttäjällä on oma semanttinen indeksinsä, joita Copilot käyttää vain heitä varten. Työkaverit tai järjestelmänvalvoja eivät pääse käsiksi viesteihin ja henkilökohtaisiin tiedostoihin.

Bing Siirry tietolähteeseen

Bing on Microsoftin hakukone, jonka avulla voi hakea tietoa internetistä perustuen hakusanoihin. Bingin avulla voi etsiä tietoa monenlaisista aiheista, kuten uutisia, kuvia, videoita ja paljon muuta. M365 Copilot voi hakea automaattisesti organisaation ulkopuolista tietoa käyttäjän kehotteiden toteuttamiseenkäyttäen Bingiä. Tämä toiminnallisuus on kuitenkin kytketty toistaiseksi pois Helsingin M365 Copilot -sovellukselta, kunnes voidaan varmistua siitä ettei organisaation sisäistä tietoa voi vuotaa näiden hakujen mukana.

Käyttäjän syöttämät tiedot

Käyttäjä voi antaa M365 Copilotille vapaamuotoisia käskyjä tekstinä, tai pyytää käsittelemään esimerkiksi tiettyä tiedostoa tai M365 -ympäristön tietoa, kuten automaattista kokoustekstitystä.

ToimintalogiikkaNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmän suorittaman automaattisen tietojen käsittelyn ja päättelyn toimintalogiikka ja hyödynnetyt mallit.

Järjestelmän arkkitehtuuri

https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/microsoft-365-copilot-overview

Siirry avoimeen lähdekoodiin


YhdenvertaisuusNäytä lisää Näytä vähemmän

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja toteutuminen palvelun käytössä.

ValvontaNäytä lisää Näytä vähemmän

Ihmisen suorittama valvonta palvelun käytön aikana.

M365 Copilotin tuotokset tarkistetaan aina ihmisen toimesta ennen niiden hyödyntämistä.

RiskienhallintaNäytä lisää Näytä vähemmän

Järjestelmään ja sen käyttöön liittyvät riskit ja niiden hallintatavat.

Tiedonkäsittely tapahtuu kaupungin M365 -ympäristössä. Kaupungin henkilöasiakkaiden tietoja, erityisiä henkilötietoja, tai muita arkaluontoisia tai salassa pidettäviä tietoja ei käsitellä M365 Copilotilla. M365 Copilotilla ei tehdä automaattista asian ratkaisemista. M365 Copilotia ei käytetä työnhakijoiden tai työntekijöiden arviointiin.

Oliko tämä tieto hyödyllistä?