Radgivningsroboten nero

AI-systemen > Rådgivningsroboten Nero
Social- och hälsovårdstjänster

Översikt

Rådgivningsroboten Nero

Nyckelord

ChattbotRådgivningTrådgivningsbyrå

Rådgivningsroboten NeRo svarar på frågor från Helsingfors rådgivningsbyråers klienter utan köer dygnet runt. NeRo besvarar frågor om graviditet, men även om barns tillväxt och utveckling samt om tandvård, talutveckling och näring. NeRo kan också hänvisa vidare till en hälsovårdare, och klienten kan också själv berätta för NeRo att hen vill tala med en hälsovårdare. Tjänsten är avsedd för Helsingfors stads mödra- och barnrådgivningsbyråers klienter.

Tjänsten fungerar enligt ett regelverk utifrån sådana par av frågor och svar som fastställts av rådgivningsexperter samt på basis av samtalsdialoger. Tjänsten är en del av rådgivningens chattkundtjänst, och gör tjänsterna tillgängliga dygnet runt. Genom samtalsanalysen ger tjänsten också rådgivningen möjlighet att reagera snabbt, informera proaktivt och utveckla verksamheten utifrån aktuella frågor som klienterna funderar på. Tjänsten förbättrar effektiviteten genom att möjliggöra automatisk insamling av förhandsinformation och automatisering av vanliga frågor.


Länk till tjänsten

Kontaktuppgifter


  • Rådgivnings- och familjearbete
  • Kontaktperson för mer information

  • Monica Lindberg
  • monica.lindberg@hel.fi
  • 09 3105 8352
  • Externa leverantörer

  • IBM


Närmare uppgifter om systemet

Här kan du bekanta dig med informationen som används av systemet, driftlogiken och dess styrning inom de områden som intresserar dig.


DatauppsättningarVisa merVisa mindre

Centrala informationskällor som använts i utvecklingen och användningen av systemet, deras innehåll och hur de utnyttjas. Olika informationskällor separeras med mellanrubriker.

Vanliga frågor

Tjänsten har lärts upp av experter genom att de utifrån vanliga frågor till rådgivningen har skapat meningar och nyckelord för olika teman. Tjänsten utvecklas kontinuerligt genom att utifrån samtalsanalys skapa nya meningar och nyckelord för teman som tjänsten inte kunnat svara på.

Samtalshistorik

Samtalsdata omfattar de frågor och ämnesord som klienten skrivit in samt klientens svar på de anvisningar som getts utifrån dessa. Samtalsdata används för att identifiera kundens fråga samt utifrån detta ge anvisningar kring ämnet under samtalet. Samtalsdata analyseras varje vecka i syfte att vidareutveckla tjänsten, och samtidigt kontrolleras samtalshistoriken för att radera eventuella personuppgifter som skrivits in. 

Loggen över frågor och svar tas bort ur systemet 30 dagar efter att analysen och ändringarna har gjorts, men rapporter i anslutning till driften, såsom användarantal, svarsprocent och andra nyckeltal sparas för uppföljning av utvecklingen på lång sikt.

Om klienten vill prata med en hälsovårdare blir klienten ombedd att uppge förhandsinformation, som efter identifieringen blir en del av bakgrundsuppgifterna för distanshälsovården och uppgifterna i kontakthanteringssystemet Genesys.

DatabehandlingVisa merVisa mindre

Den operativa logiken för den automatiska databehandlingen och resonemang som utförs av systemet och de modeller som används.

Modellens arkitektur

Tjänsten fungerar enligt de slutledningsregler som rådgivningsexperter lärt den. Rådgivningsexperterna definierar nyckelord och meningar som hjälper chattbotten att identifiera ämnen som stöds av tjänsten. När en klient matar in ett nyckelord eller en mening som motsvarar ett ämne som tjänsten känner till, ger tjänsten råd och anvisningar som motsvarar ämnet till klienten. Tjänsten utvecklas genom att den lär sig nya nyckelord och meningar utifrån den förståelse som samtalsanalys ger för frågor som tjänsten inte kunnat svara på.

Icke-diskrimineringVisa merVisa mindre

Främjande och förverkligande av jämlikhet i användningen av tjänsten.

Tjänsten är för närvarande tillgänglig endast på finska, och därför kan endast klienter som kan finska ta del av den utökade tillgången till rådgivningstjänster. Tjänsten kan inte heller automatiskt korrigera skrivfel som beror på dålig finska, vilket kan begränsa tillgången till tjänsten för personer med andra modersmål. Det finns ännu inga planer på att utvidga tjänsten till nya språkversioner.

Mänsklig tillsynVisa merVisa mindre

Mänsklig övervakning under användningen av tjänsten.

Tjänsten övervakas och utvecklas kontinuerligt av experter inom hälsovården med hjälp av samtalsanalys. Experterna läser regelbundet igenom anonymiserade samtal, och tjänsten vidareutbildas med ämnesord som identifierats på detta sätt och motsvarande anvisningar. Klienten får tydlig information om när hen samtalar med en chattbot, och hen har också alltid möjlighet till personlig betjäning inom ramen för öppettiderna för den personliga betjäningen via chatt.

RiskhanteringVisa merVisa mindre

Risker som anknyter till systemet och användningen av det samt hanteringen av dessa.

Var denna information till nytta för dig?