Radgivningsroboten nero

AI-systemen > Rådgivningsroboten Nero
Social- och hälsovårdstjänster

Servicebeskrivning

Rådgivningsroboten Nero

Nyckelord

ChattbotRådgivningTrådgivningsbyrå

Rådgivningsroboten NeRo svarar på frågor från Helsingfors rådgivningsbyråers klienter utan köer dygnet runt. NeRo besvarar frågor om graviditet, men även om barns tillväxt och utveckling samt om tandvård, talutveckling och näring. NeRo kan också hänvisa vidare till en hälsovårdare, och klienten kan också själv berätta för NeRo att hen vill tala med en hälsovårdare. Tjänsten är avsedd för Helsingfors stads mödra- och barnrådgivningsbyråers klienter.

Tjänsten fungerar enligt ett regelverk utifrån sådana par av frågor och svar som fastställts av rådgivningsexperter samt på basis av samtalsdialoger. Tjänsten är en del av rådgivningens chattkundtjänst, och gör tjänsterna tillgängliga dygnet runt. Genom samtalsanalysen ger tjänsten också rådgivningen möjlighet att reagera snabbt, informera proaktivt och utveckla verksamheten utifrån aktuella frågor som klienterna funderar på. Tjänsten förbättrar effektiviteten genom att möjliggöra automatisk insamling av förhandsinformation och automatisering av vanliga frågor.


Gå till den tjänst som beskrivs

Kontaktuppgifter


  • Avdelning

  • Rådgivnings- och familjearbete
  • Kontaktperson för mer information

  • Monica Lindberg
  • E-postadress för kontakt

  • monica.lindberg@hel.fi
  • Telefonnummer för kontakt

  • 09 3105 8352
  • External suppliers

  • GetJenny Oy, Tieto Oyj


Närmare uppgifter om systemet

Här kan du läsa mer om sådant som intresserar dig gällande den information som används av systemet, dess funktionslogik och administrationen av systemet.


InformationskällorVisa merVisa mindre

Centrala informationskällor som använts i utvecklingen och användningen av systemet, deras innehåll och hur de utnyttjas. Olika informationskällor separeras med mellanrubriker.

Vanliga frågor

Tjänsten har lärts upp av experter genom att de utifrån vanliga frågor till rådgivningen har skapat meningar och nyckelord för olika teman. Tjänsten utvecklas kontinuerligt genom att utifrån samtalsanalys skapa nya meningar och nyckelord för teman som tjänsten inte kunnat svara på.

Samtalshistorik

Samtalsdata omfattar de frågor och ämnesord som klienten skrivit in samt klientens svar på de anvisningar som getts utifrån dessa. Samtalsdata används för att identifiera kundens fråga samt utifrån detta ge anvisningar kring ämnet under samtalet. Samtalsdata analyseras varje vecka i syfte att vidareutveckla tjänsten, och samtidigt kontrolleras samtalshistoriken för att radera eventuella personuppgifter som skrivits in. Uppgifterna anonymiseras efter 60 dagar och sparas för samtalsanalys och vidareutveckling av tjänsten i en oidentifierbar och oläsbar form.

Om klienten vill prata med en hälsovårdare blir klienten ombedd att uppge förhandsinformation, som efter identifieringen blir en del av bakgrundsuppgifterna för distanshälsovården och uppgifterna i kontakthanteringssystemet Genesys.

FunktionslogikVisa merVisa mindre

Automatisk behandling av information som utförs av systemet samt funktionslogik och tillämpade modeller för slutledningen.

Modellens arkitektur

Tjänsten fungerar enligt de slutledningsregler som rådgivningsexperter lärt den. Rådgivningsexperterna definierar nyckelord och meningar som hjälper chattbotten att identifiera ämnen som stöds av tjänsten. När en klient matar in ett nyckelord eller en mening som motsvarar ett ämne som tjänsten känner till, ger tjänsten råd och anvisningar som motsvarar ämnet till klienten. Tjänsten utvecklas genom att den lär sig nya nyckelord och meningar utifrån den förståelse som samtalsanalys ger för frågor som tjänsten inte kunnat svara på.

JämlikhetVisa merVisa mindre

Främjande och förverkligande av jämlikhet i användningen av tjänsten.

Tjänsten är för närvarande tillgänglig endast på finska, och därför kan endast klienter som kan finska ta del av den utökade tillgången till rådgivningstjänster. Tjänsten kan inte heller automatiskt korrigera skrivfel som beror på dålig finska, vilket kan begränsa tillgången till tjänsten för personer med andra modersmål. Det finns ännu inga planer på att utvidga tjänsten till nya språkversioner.

ÖvervakningVisa merVisa mindre

Mänsklig övervakning under användningen av tjänsten.

Tjänsten övervakas och utvecklas kontinuerligt av experter inom hälsovården med hjälp av samtalsanalys. Experterna läser regelbundet igenom anonymiserade samtal, och tjänsten vidareutbildas med ämnesord som identifierats på detta sätt och motsvarande anvisningar. Klienten får tydlig information om när hen samtalar med en chattbot, och hen har också alltid möjlighet till personlig betjäning inom ramen för öppettiderna för den personliga betjäningen via chatt.

RiskerVisa merVisa mindre

Risker som anknyter till systemet och användningen av det samt hanteringen av dessa.

Tjänsten är en applikation för självständig hälsovård, och det finns en möjlighet att den ger felaktiga eller dåliga anvisningar. Tjänsten är inte medicinteknisk utrustning. Klienterna informeras om tjänstens karaktär och om situationer där de primärt bör söka sig till andra servicekanaler. Tjänsten ger klienten anvisningar utifrån symtombeskrivningen, och kan vid behov hänvisa till en hälsovårdare när den personliga betjäningen är öppen. Uppgifter om samtalen i tjänsten analyseras regelbundet för att identifiera nya ämnen och göra urvalet av ämnen mer heltäckande. De webbplatser och anvisningar som hör till tjänsten följs upp av experter för att säkerställa att hänvisningarna och anvisningarna är aktuella och fungerar.

Till tjänsten hör också en risk för behandling av personuppgifter, om klienten matar in onödiga personuppgifter i tjänsten. För att hantera risken gås samtalshistoriken igenom av experter minst en gång i veckan, och alla personuppgifter raderas.

Var denna information till nytta för dig?