Neuvolarobotti NeRo

Tekoälyjärjestelmät > Neuvolarobotti NeRo
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Yleiskuvaus

Neuvolarobotti NeRo

Avainsanat

chatbotneuvolaneuvonta

NeRo-neuvolarobotti vastaa Helsingin neuvoloiden asiakkaita mietityttäviin kysymyksiin jonottamatta kaikkina vuorokaudenaikoina. Asiakas voi kysyä Nerolta lapsen kasvuun tai kehitykseen sekä raskauteen liittyvien pulmien lisäksi myös hampaiden hoitoon, puheen kehitykseen ja ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. NeRo voi myös yhdistää asiakkaan tarpeen mukaan terveydenhoitajalle, ja asiakas voi myös itse kertoa NeRolle haluavansa keskustella terveydenhoitajan kanssa. Palvelu on tarkoitettu Helsingin kaupungin äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaille.

Palvelu toimii sääntöpohjaisesti neuvolan asiantuntijoiden määrittelemien kysymys-vastausparien sekä keskusteludialogien pohjalta. Palvelu toimii osana neuvolan chat-asiakaspalvelua, ja sillä laajennetaan palvelun saatavuutta ympärivuorokautiseksi. Palvelu mahdollistaa neuvolalle myös nopean reagoinnin, proaktiivisen tiedottamisen ja toiminnan kehittämisen asiakkaita huolestuttaviin ajankohtaisiin kysymyksiin keskusteluanalytiikan pohjalta. Palvelu lisää tehokkuutta mahdollistamalla automaattisen ennakkotietojen keräämisen sekä usein kysyttyjen kysymysten automatisoinnin.


Siirry kuvattuun palveluun

Yhteystiedot


  • Osasto

  • Neuvola- ja perhetyö
  • Yhteyshenkilö lisätietoihin

  • Monica Lindberg
  • Yhteydenottosähköposti

  • monica.lindberg@hel.fi
  • Yhteydenottopuhelin

  • 09 3105 8352
  • External suppliers

  • GetJenny Oy, Tieto Oyj


Järjestelmän tarkemmat tiedot

Täällä voit tutustua järjestelmän käyttämään tietoon, toimintalogiikkaan ja sen hallintaan sinua kiinnostavilta osin.


TietolähteetNäytä lisääNäytä vähemmän

Järjestelmän kehityksessä ja käytössä hyödynnetyt keskeiset tietolähteet, niiden sisältö ja hyödyntämistavat. Eri tietolähteet on eroteltu väliotsikoilla.

Usein kysytyt kysymykset

Palvelu on opetettu asiantuntijoiden toimesta luomalla neuvolan usein kysyttyjen kysymyksien pohjalta lauseita ja avainsanoja teemoihin liittyen. Palvelua kehitetään jatkuvasti luomalla keskusteluanalytiikan pohjalta uusia lauseita ja avainsanoja teemoihin, joihin palvelu ei ole osannut vastata.

Keskustelulokit

Keskusteludata sisältää asiakkaan syöttämät kysymykset ja aihesanat, sekä näiden pohjalta tarjottuihin toimintaohjeisiin liittyvät asiakkaan vastaukset. Keskusteludataa käytetään asiakkaan kysymyksen tunnistamiseen, sekä tämän pohjalta aiheeseen liittyvien toimintaohjeiden antamiseen keskustelun aikana. Keskusteludatoja analysoidaan palvelun edelleen kehittämiseksi viikoittain, ja samalla keskusteluloki tarkistetaan mahdollisten keskusteluun syötettyjen henkilötietojen poistamiseksi. Tiedot anonyymisoidaan 60 päivän jälkeen ja tallennetaan keskusteluanalytiikkaa ja palvelun jatkokehittämistä varten tunnisteettomana lukukelvottomassa muodossa.

Asiakkaan halutessa siirtyä keskusteluun terveydenhoitajan kanssa, häntä pyydetään antamaan ennakkotietoja, jotka tunnistautumisen jälkeen siirtyvät osaksi etäterveydenhoidon taustatietoja Genesys-kontaktienhallintajärjestelmän tietoja.

ToimintalogiikkaNäytä lisääNäytä vähemmän

Järjestelmän suorittaman automaattisen tietojen käsittelyn ja päättelyn toimintalogiikka ja hyödynnetyt mallit.

Järjestelmän arkkitehtuuri

Palvelu toimii sääntöpohjaisesti neuvolan asiantuntijoiden opettamien päättelysääntöjen pohjalta. Neuvolan asiantuntijat määrittelevät chatbotille avainsanoja sekä lauseita palvelun tukemien aiheiden tunnistamiseksi. Asiakkaan syöttäessä palvelulle tuettua aihetta vastaavan avainsanan tai lauseen, palvelu palauttaa asiakkaalle aihetta vastaavat neuvot tai toimintaohjeet. Palvelua kehitetään opettamalla sille uusia avainsanoja ja lauseita perustuen keskusteluanalytiikan tuottamaan ymmärrykseen kysymyksistä, joihin palvelu ei ole osannut vastata.

YhdenvertaisuusNäytä lisääNäytä vähemmän

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja toteutuminen palvelun käytössä.

Palvelu on tällä hetkellä saatavilla vain suomen kielellä ja näin ollen laajennetuista neuvotapalveluiden saatavuudesta pääsevät osalliseksi vain suomea taitavat asiakkaat. Palvelu ei myöskään automaattisesti osaa korjata huonosta suomen kielestä johtuvia kirjoitusvirheitä, mikä saattaa rajoittaa muun äidinkielisten asiakkaiden asiointia. Palvelua ei ole vielä suunniteltu laajennettavaksi uusille kieliversioille.

ValvontaNäytä lisääNäytä vähemmän

Ihmisen suorittama valvonta palvelun käytön aikana.

Palvelua valvotaan ja kehitetään jatkuvasti terveydenhoidon asiantuntijoiden toimesta keskusteluanalytiikkaa hyödyntäen. Tällöin anonymisoidut keskustelut luetaan säännöllisesti asiantuntijan toimesta, ja palvelua koulutetaan näiden pohjalta tunnistetuilla aihesanoilla sekä näitä vastaavilla toimintaohjeilla edelleen.

Asiakkaalle informoidaan selkeästi milloin hän keskustelee chatbotin kanssa, ja hänellä on aina mahdollisuus myös henkilökohtaiseen palveluun chatin henkilökohtaisen palvelun aukioloaikojen puitteissa.

RiskienhallintaNäytä lisääNäytä vähemmän

Järjestelmään ja sen käyttöön liittyvät riskit ja niiden hallintatavat.

Palvelu on omaehtoisen terveydenhoidon sovellus, johon liittyy myös väärien tai huonojen ohjeiden mahdollisuus. Palvelu ei ole lääkintälaite. Asiakasta informoidaan palvelun luonteesta sekä tilanteista, joihin liittyen asiakkaan tulisi hakeutua primääristi muihin palvelukanaviin. Palvelu antaa asiakkaalle oirekuvausta vastaavat toimintaohjeet, ja se voi tarvittaessa ohjata keskustelun terveydenhoitajalle henkilökohtaisen palvelun aukioloaikojen puitteissa. Palvelun keskustelutietoja analysoidaan säännöllisesti uusien aiheiden tunnistamiseksi ja laajan aihekirjon kattavuuden parantamiseksi. Palveluun liittyviä sivustoja ja ohjeita seurataan asiantuntijoiden toimesta viittausten ja ohjeiden toimivuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Palveluun liittyy myös henkilötietojen käsittelyn riski, mikäli asiakas syöttää palveluun tarpeettomia henkilötietoja. Riskin hallitsemiseksi palvelun keskustelulokit käydään vähintään viikoittain asiantuntijan toimesta läpi, jolloin kaikki henkilötiedot poistetaan.

Oliko tämä tieto hyödyllistä?